Facebook CommservisYouTube CommservisTwitter Commservis

Komunikace s novináři

Každá firma si zakládá na dobrém jméně. Budování značky a image společnosti je dlouhodobá záležitost, proto když se něco „zvrtne“, je třeba jednat uvážlivě a krizovou komunikaci nepodcenit. Novináři bývají velmi dobře připravení a informovaní. Být jimi zaskočeni je jistá nevýhoda. Někdy zdánlivě obyčejná chyba může snadno spustit lanovou reakci a nepřipraveným se omluvenky nevypisují. Dobře zvládnutá krizová komunikace však může společnost udržet ve hře a stabilizovat její postavení.  

Pokud vás konfrontuje novinář s dotazy ohledně události xy a klade mnoho otázek, předsouvá domněnky a čeká na Vaši reakci a Vy lapete po dechu a v duchu si prvně uvědomujete vážnost situace, můžete si být jisti, že je Vaše společnost v krizi. Prioritou je, aby společnost vyvázla celá a ideálně bez šrámů. Takže je nutné si připustit fakt, zda jsem dostatečně kvalifikovaný a proškolený se do komunikace s novináři dát nebo krizovou komunikaci předáte specializované firmě. Její výhodou je objektivní postoj, řada již vypracovaných krizových plánů, které mohou posloužit jako odrazový můstek a tím urychlí a zefektivní celou komunikaci. Jak definovat krizi? Jako situaci, která ohrožuje budoucí existenci a prosperitu firmy. Ať už je napadnuta její důvěryhodnost, ekonomické vyhlídky, nebo její samotná existence. O krizové komunikaci mohou hovořit nejen právnické, ale i fyzické osoby. Kupříkladu na politické scéně můžeme podobných výrazných krizí, které se v médiích projevují jako “aféry”, vidět celou řadu.

Pokud Vás tedy novinář osloví a žádá odpovědi, je to výsledkem dobré spolupráce, kdy máte příležitost uvést vše na pravou míru a získat si ho i případné mediální publikum pádnými argumenty nebo etikou novináře. Tak či onak, zachovejte klidnou hlavu a racionální mysl, nezvyšujte hlas, nepanikařte a uvědomte si tu šanci! Novináři nejsou nepřátelé, sokové v boji. Získávat informace, nakládat s nimi pro zvýšení prodeje, je jejich práce. Když i my budeme dělat svou práci dobře, mohou z nás být solidní partneři v oblasti mediální komunikace.  

Budujte s novináři dobré a obousměrné vztahy! Pokud nemáte dostatek informací, dohodněte se s novinářem na termínu, do kdy mu dopovědi na jeho dotazy dáte a důkladně se seznamte se vzniklou situací. Vy nemusíte vidět problém tam, kde ho uvidí veřejnost, držte si nadhled. Zjistěte všechny okolnosti problému, najděte viníka, vyřešte problém.  

Nikdy ale nereagujte agresivně, nezakrývejte objektiv nebo nevyslovujte věty typu “no comment“. Prosté vyjádření o tom, že se daný incident vyšetřuje a že uděláte vše, co je ve vašich silách, abyste situaci uvedli do pořádku, vrhne na celý problém zcela jiné světlo. I takové vyjádření vytvoří v článcích a mediálních materiálech protiváhu a může znamenat cenné body. Nelžete, nepoužívejte nejisté výrazy (domnívám se, asi, mohu se mýlit, ale…), vyvarujte se trpným rodům a generickému maskulinu (užívání podstatných jmen rodu mužského pro souhrnné označení mužů i žen). Požádejte o autorizaci fotografií popř. poskytněte své portfolio, mluvte klidně a srozumitelně.  

Až krize odezní, neusněte na vavřínech a buďte o krok napřed. Pravděpodobnost, že se o krizi média někdy v budoucnu ještě zmíní, třeba v příměru s jinou aférou, je velká.  

Přeji mnoho zdaru ;-)

Zeptejte se na cokoliv

Jméno *
E-mail *
Telefon *
Město *
Zpráva *
 

Kontakt

Commservis.com | partner MALL GROUP, CZ, SK, PL, HU a SLO
FB: www.facebook.com/commservis
E-mail: info@commservis.com
Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz